Godziny pracy

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

Lekcja trwa 45 minut, przerwy po 10 minut, po 3 lekcji- 20 minut.

Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00 kończą o godz.16.10

Sekretariat szkoły pracuje w godz. 7.00 - 15.00.