Majątek szkoły

Majątek szkoły stanowią budynki szkoły wraz z wyposażeniem i działką, na której się znajdują.

Wartość budynków - 340 987,40 zł

Wartość środków trwałych - 203 854 ,38 zł

Wartość księgozbioru - 19 784,08 zł